7. Liiketoiminnan muut kulut

1 000 € 2016 2015Alihankinta -3 175 -5 018
Toimistohallintoon liittyvät kulut -4 126 -3 870
Matkakulut -6 563 -5 392
Saamisten arvonalentumistappiot -11 143 -1 779
Agenttipalkkiot -84 -787
Vuokrakulut -2 248 -2 390
Ostetut ammatilliset palvelut -3 229 -2 703
Markkinointikulut -488 -543
Muut kulut -153 -21
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä -31 209 -22 504Arvonalentumistappioita myyntisaamisista on kirjattu yhteensä 64 tuhatta euroa (1 052) sekä osatuloutusprojekteihin liittyvistä siirtosaamisista yhteensä 11 143 tuhatta euroa (727).


Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastus KPMG -149 -187
Veroneuvonta KPMG -28 -45
Muut palvelut KPMG -86 -40
Muut palvelut muut -15 -14
Tilintarkastajien palkkiot yhteensä -278 -286