4. Materiaalit ja palvelut

1 000 € 2016 2015Ostot tilikauden aikana -2 518 -6 767
Vaihto-omaisuuden lisäys tai vähennys 340 7
Aineet, tavarat, tarvikkeet -2 179 -6 760
Ulkopuoliset palvelut -2 518 -1 127
Materiaalit ja palvelut yhteensä -4 697 -7 887