3. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 € 2016 2015Vuokratuotot 79 79
Myyntivoitot aineellisista ja ainteettomista hyödykkeistä 82 25
Vahinkokorvaukset 108
Muut tuottoerät 1 2
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 270 107