28. Lähipiiritapahtumat

Tecnotreen lähipiiriin kuuluvat emoyhtiön tytäryhtiöt, hallituksen ja johtoryhmän jäsenet, toimitusjohtaja ja edellä mainittujen henkilöiden läheiset perheenjäsenet ja määräysvaltayhteisöt. Määräysvaltayhteisöllä tarkoitetaan Suomen arvopaperimarkkinalaissa yhteisöä, jossa osakkeenomistajalla, jäsenellä tai muulla henkilöllä on em. laissa tarkoitettu määräysvalta. Yhtiö katsoo johtoon kuuluviksi avainhenkilöiksi hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.


Edellä mainittuja lainoja ja konsernin sisäisiä normaaleja liiketoimia lukuun ottamatta Tecnotree ei ole tehnyt lähipiirin kanssa merkittäviä liiketoimia, myöntänyt lainoja tai muita vastaavia järjestelyjä vuosien 2016 ja 2015 aikana.


Yhtiö katsoo johtoon kuuluviksi avainhenkilöiksi hallituksen jäsenet sekä toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet.


1 000 € 2016 2015

Johdon työsuhde-etuudet
Palkat, palkkiot ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet -2 116 -1 553
Osakeperusteiset etuudet
-7
Johdon työsuhde-etuudet yhteensä -2 116 -1 560

Palkat ja palkkiot
Padma Ravichander, toimitusjohtaja 18.4.2016 alkaen

-479
Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja 17.4.2016 asti -428 -324Hallituksen jäsenet:
Harri Koponen, hallituksen puheenjohtaja -57 -67
Pentti Heikkinen, varapuheenjohtaja -36 -39
Johan Hammarén, hallituksen jäsen 5.3.2015 asti
-15
Matti Jaakola, hallituksen jäsen 14.4.2015 alkaen -30 -15
Tuija Soanjärvi, hallituksen jäsen 14.4.2015 asti
-18
Christer Sumelius -30 -32
Pirjo Pakkanen, 9.5.2016 alkaen -13

Hallituksen jäsenten palkkioista on 0 prosenttia (23%) maksettu Tecnotree Oyj:n osakkeilla. Konsernilla ei ollut enää voimassa olevia optiosarjoja tilikauden tai vertailukauden lopussa.


Hallituksen eläke-edut määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEl:n) mukaan. Lakisääteiset eläkekulut toimitusjohtajan osalta oli 12 tuhatta euroa (60) sekä hallituksen jäsenten osalta yhteensä 26 tuhatta euroa (42). Eläkekulut on esitetty henkilöittäin emoyhtiön liitetiedossa 4. Toimitusjohtajan eläkeikä määräytyy työeläkelainsäädännön mukaan. Toimitusjohtajalla tai muilla johdon tai hallituksen jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyjä.


Toimitusjohtajasopimuksen mukainen irtisanomisaika on toimitusjohtajalla 6 kuukautta molempien osapuolten osalta. Irtisanomisajalta maksetaan palkka ja yhtiön suorittaessa irtisanomisen toimitusjohtajalle maksetaan lisäksi 12 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Yhtiö voi päättää toimitusjohtajasopimuksen välittömästi ilman erillistä korvausta, mikäli toimitusjohtaja on rikkonut merkittävästi toimitusjohtajasopimustaan, syyllistynyt laittomaan toimintaan tai muuten toiminnallaan aiheuttanut yhtiölle huomattavaa haittaa. Mikäli uusi osakkeenomistaja hankkii yli 50% yhtiön osakkeista tai yli 50% yhtiön omaisuudesta siirretään uudelle omistajalle, toimitusjohtaja voi irtisanoa sopimuksen 3 kuukauden irtisanomisajalla ja hän on oikeutettu 6 kuukauden palkkaa vastaavaan korvaukseen.


Konsernin emo- ja tytäryrityssuhteet 31.12.2016
Yhtiön nimi Yhtiön toiminnan luonne Kotimaa Konsernin omistus-
osuus -%
Konsernin
osuus ääni-vallasta -%

Tecnotree Oyj Operatiivinen emoyhtiö Suomi

Tecnotree Services Oy Lepäävä yhtiö Suomi 100 100
Tecnotree Convergence (Middle East) FZ-LLC Myyntiyhtiö Yhdistyneet
Arabiemiirikunnat
100 100
Tecnotree Ltd Tuotekehitys ja -hallinta Irlanti 100 100
Tecnotree Spain SL Myyntiyhtiö Espanja 100 100
Tecnotree Sistemas de Telecommunicacao Ltda Myyntiyhtiö Brasilia 100 100
Tecnotree Argentina SRL Myyntiyhtiö Argentiina 100 100
Tecnotree (M) Sdn Bhd Myyntiyhtiö Malesia 100 100
Tecnotree Nigeria Ltd Myyntiyhtiö Nigeria 100 100
Lifetree Cyberworks Pvt. Ltd Holdingyhtiö Intia 100 100
Tecnotree Convergence Ltd Tuotekehitys ja -hallinta, sekä myyntiyhtiö Intia 99,83 99,83
Lifetree Convergence Pty Ltd Lepäävä yhtiö Etelä-Afrikka 99,83 99,83
Lifetree Convergence (Nigeria) Ltd Lepäävä yhtiö Nigeria 94,84 94,84

Emoyhtiöllä on sivuliikkeitä Taiwanissa, Yhdistyneissä Arabiemiirikunnissa sekä Perussa.