26. Muut vuokrasopimukset

1 000 € 2016 2015Konserni vuokralleottajana


Ei-purettavissa olevien muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat:


Muut vuokrasopimukset


Yhden vuoden kuluessa 898 1 079
Vuotta pidemmän ajan ja enintään viiden vuoden kuluttua 1 712 2 253
Yhteensä 2 610 3 333Konserni on vuokrannut toimistotiloja, toimistolaitteita ja autoja. Vuokrasopimusten pituudet ovat keskimäärin yhdestä kolmeen vuotta, ja normaalisti niihin sisältyy mahdollisuus jatkaa sopimusta alkuperäisen päättymispäivän jälkeen. Sopimusten indeksi-, uudistamis- ja muut ehdot poikkeavat toisistaan. Tuloslaskelmaan sisältyy muiden vuokrasopimusten perusteella suoritettuja vuokramenoja 2 248 tuhatta euroa (2 390).