23. Ostovelat ja muut velat

1 000 € 2016 2015Pitkäaikaiset korottomat velat

Pitkäaikaiset velat muille -tavalliset saneerausvelat 2 423
Pitkäaikaiset velat rahoituslaitoksille -tavalliset saneerausvelat 4 396
Muut pitkäaikaiset työsuhde-etuudet (liite 5) 1 083 1 019
Pitkäaikaiset korottomat velat yhteensä 7 902 1 019Lyhytaikaiset ostovelat, varaukset ja muut velat

Ostovelat 4 917 6 060
Siirtovelat 7 832 15 045
Muut velat 1 954 1 083
Lyhytaikaiset varaukset * 495
Ostovelat, varaukset ja muut velat yhteensä 15 197 22 188Siirtovelkoihin sisältyvät erät
Jaksotetut henkilöstökulut 2 400 3 305
Jaksotetut agenttipalkkiot 574 1 121
Lähdeverovaraus (liite 10) 1 203 5 481
Jaksotetut korkokulut 794 1 923
Korkosuojausten arvostus 314 424
Asiakasprojekteihin liittyvät muut jaksotukset 1 250 1 696
Muut siirtovelat ** 1 296 1 095
Siirtovelat yhteensä 7 832 15 045* Lyhytaikaiset varaukset sisältävät 495 tuhannen euron varauksen johtuen vuoden 2016 henkilöstövähennyksistä Suomessa.


** Muut siirtovelat sisältävät muita kulujaksotuksia.


Espoon käräjäoikeus määräsi aloitettavaksi 9.3.2015 annetulla päätöksellään Tecnotree Oyj:tä koskevan yrityksen saneerauksesta annetun lain mukaisen menettelyn. Espoon käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 15.11.2016 selvittäjä Jari Salmisen laatiman Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi. Tämän päätöksen myötä Tecnotree Oyj:n saneerausmenettely saatettiin päätökseen. Ehdotus yhtiön saneerausohjelmaksi hyväksyttiin ennen käräjäoikeuden vahvistusta Tecnotree Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.11.2016.


Käräjäoikeus määräsi selvittäjä Jari Salmisen valvomaan maksuohjelman toteutumista. Valvoja seuraa saneerausmenettelyn kulkua ja raportoi siitä velkojatoimikunnalle ja velkojille.


Yrityssaneerauksesta löytyy lisätietoja liitetiedossa 29. Ylläoleviin velkoihin sekä liitetiedon 22 velkoihin sisältyy sanneerausvelkoja seuraavasti:


1 000 € 2016 2015Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset (liite 22)
21 781
Käyttöpääomarahoituslimiitti, lyhytaikainen (liite 22)
10 000
Ostovelkoihin sisältyvät saneerausvelat 2 423 4 780
Siirtovelkoihin sisältyvät saneerausvelat
650
Vakuudelliset saneerausvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 15 640
Yrityskiinnitysvelat rahoituslaitoksilta, korolliset 7 881
Tavelliset saneeraus velat rahoituslaitoksilta, korottomat 4 396