22. Korolliset velat

1 000 € 2016 2015Rahoitusleasingvelat, pitkäaikaiset 435 451
Lainat rahoituslaitoksilta, pitkäaikaiset, korolliset 23 521
Pitkäaikaiset korolliset velat yhteensä 23 956 451Rahoitusleasingvelat, lyhytaikaiset 40 48
Lainat rahoituslaitoksilta, lyhytaikaiset 400 21 781
Käyttöpääomarahoituslimiitti, lyhytaikainen
10 000
Lyhytaikaiset korolliset velat yhteensä 440 31 830Korolliset velat yhteensä 24 396 32 281


Rahoitusleasingvelkojen erääntymisajat
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, yhden vuoden kuluessa 123 122
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, 1-5 vuoden kuluessa 647 610
Vähimmäisvuokrien kokonaismäärä, yli 5 vuoden kuluessa
61
Yhteensä 770 793
Tulevaisuudessa kertyvät rahoituskulut -295 -294
Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo 475 499Vähimmäisvuokrien nykyarvo, yhden vuoden kuluessa 40 48
Vähimmäisvuokrien nykyarvo, 1-5 vuoden kuluessa 435 392
Vähimmäisvuokrien nykyarvo, yli 5 vuoden kuluessa
58
Rahoitusleasingvelkojen nykyarvo, yhteensä 475 499

Tilikauden lopussa yhtiöllä oli maksuohjelmaan liittyen 27,9 milj. EUR pitkäaikaista velkaa (0,0), joka koostui korollisista 23,5 MEUR ja korottomista 4,4 MEUR veloista rahoituslaitoksille.


Korolliset velat
Yhtiöllä oli vakuudellisia korollisia velkoja rahoituslaitoksille 23,5 milj. EUR. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli käytössä täysimääräisenä 0,4 MEUR lyhytaikainen luotto sekä rahoitusleasing velka 0,4 MEUR.


Korottomat velat
Yhtiöllä oli saneerausohjelmaehdotuksen 30.9.2016 mukaan vakuudettomia korottomia velkoja rahoituslaitoksille 8,8 MEUR sekä muita tavallisia saneerausvelkoja 4,7 MEUR. Maksuohjelman mukaisesti puolet näistä veloista leikattiin alas. Leikkausten jälkeen oli vakuudettomia velkoja rahoituslaitoksille 4,4 MEUR ja muita tavallisia saneerausvelkoja toimittajille 2,5 MEUR. Saneerausohjelman mukaisesti emoyhtiöllä oli velkaa konserniyhtiöille 36,7 MEUR, mikä alaskirjattiin täysimääräisenä.


Tecnotreen elokuussa 2013 tekemä rahoitussopimus sisälsi kovenantteja, mutta Espoon käräjäoikeuden hyväksyttyä 15.11.2016 maksuohjelman ne raukesivat.