17. Vaihto-omaisuus

1 000 € 2016 2015Aineet ja tarvikkeet 827 495
Keskeneräiset tuotteet 30 29
Valmiit tuotteet 12 6
Vaihto-omaisuus yhteensä 869 530Päättyneellä tilikaudella kirjattiin kuluksi 285 tuhatta euroa (251), jolla vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo alennettiin vastaamaan sen nettorealisointiarvoa.