16. Pitkäaikaiset saamiset

1 000 € 2016 2015Vuokravakuudet 952 1 009
Pantatut rahavarat 288 288
Muut pitkäaikaiset saamiset 21 13
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 1 262 1 310