15. Laskennalliset verosaamiset ja -velat

Laskennalliset verot 2016

1 000 € 1.1.2016 Kurssierot Kirjattu tulos-laskelmaan 31.12.2016


Laskennalliset verosaamiset

Irlannin tytäryhtiön verohelpotukset
Irlannin tytäryhtiön vahvistetut tappiot 55
-55

Intian tytäryhtiön verohelpotukset 537 54 -23 568

Intian tytäryhtiön eläke- ja luottotappiokirjauksetYhteensä 593 54 -78 568


Laskennalliset verovelat

Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomat voittovaratYhteensä

Laskennalliset verot 2015
1 000 € 1.1.2015 Kurssierot Kirjattu tulos-laskelmaan 31.12.2015


Laskennalliset verosaamiset

Irlannin tytäryhtiön verohelpotukset 28
-27

Irlannin tytäryhtiön vahvistetut tappiot 47
8 55

Intian tytäryhtiön verohelpotukset
-6 543 537

Intian tytäryhtiön eläke- ja luottotappiokirjaukset 831 65 -896
Yhteensä 905 58 -371 593


Laskennalliset verovelat

Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomat voittovarat 3 390 437 -3 827
Yhteensä 3 390 437 -3 827
Erät, joista ei ole kirjattu laskennallista veroa
1 000 €

2016 2015


Vähennyskelpoiset väliaikaiset erot joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista


Tecnotree Oyj:n verotuksessa vähentämättä jätetyt tuotekehitysmenot * 76 986 73 003
*) Tecnotree Oyj on verotuksessaan jättänyt vähentämättä tutkimus- ja kehitysmenoja, jotka emoyhtiö voi vähentää vapaasti valittavina summina määräämättömän ajanjakson kuluessa.


Muut väliaikaiset vähennyskelpoiset erot 2 322 2 241
Vahvistetut ja vahvistettavat tappiot Brasiliassa 408 358
Erät, joista ei ole kirjattu laskennallista verosaamista niiden hyödyntämiseen liittyvän epävarmuuden takia, yhteensä 79 716 75 601


Ulkomaisten tytäryhtiöiden jakamattomat voittovarat, joista ei ole kirjattu laskennallista verovelkaa koska voitonjako ei ole todennäköistä ennakoitavissa olevassa tulevaisuudessa
294