14. Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2016

1 000 € Maa- ja vesialueet *) Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Yhteensä

Hankintameno 1.1. 1 142 7 534 20 022 28 698
Kurssierot
112 112
Lisäykset

281 281
Vähennykset -404 -911 -3 -1 317
Hankintameno 31.12. 739 6 623 20 413 27 774

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
-6 442 -18 607 -25 049
Kurssierot
-49 -49
Vähennysten kertyneet poistot ja arvonalennukset
637 -53 584
Tilikauden poistot
-264 -500 -764
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.
-6 069 -19 208 -25 277

Kirjanpitoarvo 31.12.2016 739 553 1 205 2 497


Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 2015
1 000 € Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja
kalusto
Yhteensä

Hankintameno 1.1. 1 142 7 534 20 262 28 938
Kurssierot
-287 -287
Lisäykset

753 753
Vähennykset

-705 -705
Hankintameno 31.12. 1 142 7 534 20 022 28 698

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1.
-6 163 -18 961 -25 125
Kurssierot
272 272
Vähennysten kertyneet poistot

682 682
Tilikauden poistot
-279 -599 -878
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12.
-6 442 -18 607 -25 049

Kirjanpitoarvo 31.12.2015 1 142 1 092 1 415 3 649

*) Saneerausohjelman mukaisesti yhtiö on sitoutunut myymään toimitiloinaan käyttämänsä kiinteistön 31.12.2019 mennessä ja kauppahinta suoritetaan vakuudenhaltija Nordea Pankki Suomi Oyj:lle. Yhtiöllä on oikeus olla myymättä kohdetta määrätyssä ajassa ainoastaan valvojan ja vakuudenhaltijan suostumuksella.