Yrityssaneeraus

Espoon käräjäoikeus vahvisti päätöksellään 15.11.2016 selvittäjä Jari Salmisen laatiman Tecnotree Oyj:n saneerausohjelmaehdotuksen yhtiön maksuohjelmaksi. Tämän päätöksen myötä Tecnotree Oyj:n saneerausmenettely saatettiin päätökseen. Ehdotus yhtiön saneerausohjelmaksi hyväksyttiin ennen käräjäoikeuden vahvistusta Tecnotree Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.11.2016.


Vahvistamista edeltäneessä velkojien äänestysmenettelyssä kaikki siihen osallistuneet velkojat kannattivat maksuohjelman hyväksymistä.


Yhtiön maksuohjelmassa huomioitujen saneerausvelkojen kokonaismäärä oli noin 73,9 milj. EUR. Konsernin sisäisiä saneerausvelkoja, jotka leikattiin kokonaisuudessaan, oli yhteensä noin 36,7 milj. EUR. Etuoikeudettomien tavallisten saneerausvelkojen osuus oli noin 13,2 milj. EUR. Vakuusvelkaa oli yhteensä noin 23,8 milj. EUR, josta yrityskiinnityksellä turvattua saneerausvelkaa oli yhteensä noin 7,9 milj. EUR. Etuoikeudettomien tavallisten saneerausvelkojen pääomaa leikattiin 50 %. Maksuohjelman mukaiset suoritukset päättyvät 30.6.2025.


Saneerausohjelmaehdotus sisältää velvollisuuden maksaa etuoikeudettomille saneerausveloille lisäjako-osuutta, mikäli maksuohjelman aikana Tecnotreen Oyj:n operatiivinen kassavirta toteutuu ennustettua parempana.


Maksuohjelman vahvistamisen myötä konserni kirjasi velkojen leikkauksista kertaluontoista positiivista tulosvaikutusta 6,6 milj. EUR. Tämän lisäksi yhtiöltä purkautui kirjattuja korkovarauksia yhteensä 2,7 milj. EUR.


Saneerausohjelman mukaisesti Tecnotree on sitoutunut myymään toimitiloinaan käyttämänsä kiinteistön 31.12.2019 mennessä ja kauppahinta suoritetaan vakuudenhaltija Nordea Pankki Suomi Oyj:lle. Yhtiöllä on oikeus olla myymättä kohdetta määrätyssä ajassa ainoastaan valvojan ja Nordea Pankki Suomi Oyj:n suostumuksella.


Käräjäoikeus määräsi asianajaja Jari Salmisen valvomaan maksuohjelman toteutumista. Valvoja seuraa saneerausmenettelyn kulkua ja raportoi siitä velkojatoimikunnalle ja velkojille.