Vuoden 2017 näkymät

Tecnotreen taloudellinen tilanne jatkuu haasteellisena ja maksuvalmius pysyy edelleen kireänä. Yhtiön vuonna 2016 aloittaman kustannussäästöohjelman tavoitteena on vähentää vuositasolla henkilöstökuluja 5 milj. EUR, joka vastaa 100 henkilötyövuotta. Osa säästöohjelmasta toteutuu vuoden 2017 aikana.

Kireästä taloustilanteesta johtuen Tecnotreen tavoitteena on jo aiemmin ilmoitetun lisäksi noin 5 milj. EUR toimintakulujen lisäleikkaus vuonna 2017. Yhtiö arvioi saavuttavansa tavoitteet vähentämällä vuokratiloja, karsimalla matkustuskuluja, keskittämällä toimipisteitä, vähentämällä ulkoisia palveluita ja henkilöstökuluja.

Yhtiö jatkaa valuuttariskien ja lähdeverojen minimointia selkeyttämällä nykyisiä rakenteita ja prosesseja.

Yhtiö panostaa edelleen asiakassaatavien oikea-aikaiseen kotiuttamiseen parantamalla toimitusten laatua ja ajoitusta.

Yhtiö arvioi neljännesvuosikohtaisten vaihteluiden olevan aiempien vuosien tapaan merkittäviä.

Tecnotree jatkaa maksuohjelmaansa suunnitellun mukaisesti.Kun otetaan huomioon yllämainitut epävarmuustekijät, Tecnotree ei julkaise tulosennustetta.