Rahoitus, rahavirta ja tase

Yhtiön rahatilanne pysyi tilikaudella kireänä. Tecnotree jätti 5.3.2015 yrityssaneeraushakemuksen Espoon käräjäoikeuteen, jonka käräjäoikeus vahvisti 15.11.2016 täydennetyn yrityssaneerausohjelman mukaisesti.

Tecnotreen käyttöpääoma on tilikauden aikana vähentynyt 3,5 milj. EUR:lla.

 

KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS, Me
(lisäys-/vähennys+)
2016 2015
Myyntisaamisten muutos -1,7 2,1
Muiden saamisten muutos 2,2 4,2
Vaihto-omaisuuden muutos -0,3 0,0
Ostovelkojen muutos 3,6 -1,4
Muiden velkojen muutos -0,2 -1,9
KÄYTTÖPÄÄOMAN MUUTOS YHTEENSÄ 3,5 2,9

Projektien tuloutukset kirjataan muihin saataviin ja kun sopimuksen mukaan asiakasta voidaan laskuttaa, saatavat siirretään myyntisaataviin.

Yhtiön taseen muissa saamisissa oli 6,0 milj. EUR Latinalaisen Amerikan jäljellä olevan ison projektin laskuttamatonta tuloutusta, joka siirretään myyntisaataviin vuoden 2017 aikana.

Tecnotreen rahavarat olivat 3,5 milj. EUR (6,4). Konsernin rahavirta investointien jälkeen oli tilikaudella 0,9 milj. EUR negatiivinen. Tähän vaikuttivat erityisesti saatavien kotiuttaminen. Tilikauden rahavarojen muutos oli 3,0 milj. EUR negatiivinen. Yhtiöllä ei ollut käyttämättömiä luottolimiittejä vuoden 2016 lopussa (0,0). Yhtiö sai pankilta lyhytaikaista luottoa 0,5 milj. EUR, jota se lyhensi lokakuussa 0,1 milj. EUR.

Taseen loppusumma 31.12.2016 oli 59,8 milj. EUR (74,6). Bruttoinvestoinnit olivat tilikaudella 0,3 milj. EUR (1,2) eli 0,5 % (1,5 %) liikevaihdosta. Korollinen vieras pääoma oli 24,4 milj. EUR ( 32,3). Nettovelkojen suhde omaan pääomaan (net gearing) oli 195,6 % (145,2 %) ja omavaraisuusaste oli 17,9 % ( 23,9 %). Omaan pääomaan on tilikaudella syntynyt 0,7 milj. EUR suuruinen negatiivinen muuntoero johtuen pääosin Intian rupioista (INR).

Tecnotreen vuonna 2013 pankin kanssa solmittu rahoitussopimus sisälsi kovenantteja, mutta maksuohjelman vahvistamisen yhteydessä niiden voimassaolo lakkasi 15.11.2016.