Osakkeenomistajat

Tecnotreellä on yksi osakesarja, ja kaikilla osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus. Tecnotreen osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n päälistalla. Yhtiön kaupankäyntitunnus on TEM1V. Yhtiön osakkeista 99,97 prosenttia on liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään.

Tecnotreen yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaan osakkeenomistaja, jonka osuus yhtiön kaikista osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänimäärästä saavuttaa tai ylittää 33 1/3 prosenttia tai 50 prosenttia, on velvollinen lunastamaan muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta näiden osakkeet ja niihin oikeuttavat arvopaperit yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä tarkemmin määrätyin edellytyksin. Tecnotree Oyj:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.11.2016 yhtiökokous päätti poistaa yhtiöjärjestyksen 14 § kokonaisuudessaan.

Tecnotreellä oli 31.12.2016 yhteensä 5 410 arvo-osuusjärjestelmään merkittyä osakkeen omistajaa. Näistä 5 402 kappaletta on suoria omistuksia.

Kymmenen suurimman osakkkenomistajan hallussa on yhteensä 38,79 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Tecnotreen osakkeista oli 31.12.2016 ulkomaisessa omistuksessa 3,88 prosenttia, Joista 0,10 % hallintarekistereiden kautta olevia omistuksia.

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan omistamien Tecnotreen osakkeiden yhteismäärä 31.12.2016 oli 5 070 407 kappaletta, joka sisältää henkilöiden omat, lähipiirin ja määräysvaltayhteisöjen omistukset. Näiden osakkeiden yhteenlaskettu osuus yhtiön koko osakemäärästä ja osakkeiden äänimäärästä oli 4,17 prosenttia. Tecnotreen johtoryhmä (pl. toimitusjohtaja) omisti 31.12.2016 yhtiön osakkeita 10 000 kappaletta.

 Omistusjakauma sektoreittain 31.12.2016


Osakkeita, kpl %
Yritykset 24 999 345 20,39%
Rahoitus- ja vakuutuslaitokset 11 635 675 9,49%
Julkisyhteisöt 98 659 0,08%
Voittoa tavoittelemattomat yhteisöt 6 350 0,01%
Kotitaloudet yhteensä 78 500 213 64,01%
Ulkomaiset omistajat 7 350 586 5,99%
Yhteensä 122 590 828 99,97%
Yhteistilillä 37 600 0,03%
Liikkeeseen laskettu määrä 122 628 428 100,00%
Hallintarekisterissä 2 537 677 2,22%

 

 


 Suurimmat osakkeenomistajat 31.12.2016

Yhtiön 10 suurinta omistajaa Osakkeita, kpl % osakkeista ja äänistä
Oy Hammaren & Co AB 8 803 480 7,18%
Wilenius Markku 7 127 000 5,81%
The Orange Company 6 000 000 4,89%
Mandatum Life Insurance Company Limited 5 740 000 4,68%
Kaleva Life Mutual Insurance Company 5 500 000 4,49%
Rakshit Tommi 4 667 479 3,81%
Kettunen Risto Juhani 2 870 000 2,34%
Puurtinen Jukka 2 610 047 2,13%
Sumelius Christer 2 147 937 1,75%
Anner Merja Satu Leena 2 100 000 1,71%
Yhteensä 47 565 943 38,79%

 

 

Omistusmääräjakauma 31.12.2016

Osakkeita, kpl Omistuksia % Osakemäärä, kpl %
1–500 437 8,08% 24 770 0,02%
501–1 000 1 343 24,82% 381 101 0,31%
1 001–5 000 759 14,03% 622 066 0,51%
5 001–10 000 1 516 28,02% 4 085 148 3,33%
10 001–50 000 520 9,61% 4 154 395 3,39%
50 001–100 000 600 11,09% 13 831 874 11,28%
100 001–500 000 96 1,77% 6 950 583 5,67%
> 500 000 108 2,00% 20 938 266 17,07%
> 500 000 31 0,57% 71 602 625 58,39%
Yhteistilillä

37 600 0,03%
Yhteensä 5 410 100,00% 122 628 428 100,00%

Korjaus alkuperäiseen vuosikertomukseen, julkistettu 28.4.2017.

Osakkeita, kpl Omistuksia % Osakemäärä, kpl %
1–500 1 780 32,93% 405 871 0,33%
501–1 000 759 14,00% 622 066 0,51%
1 001–5 000 1 516 28,02% 4 085 148 3,33%
5 001–10 000 520 9,61% 4 154 395 3,29%
10 001–50 000 600 11,09% 13 831 874 11,30%
50 001–100 000 96 1,77% 6 950 583 5,70%
100 001–500 000 108 2,00% 20 938 266 17,10%
> 500 000 31 0,57% 71 602 625 58,41%
Yhteistilillä

37 600 0,03%
Yhteensä 5 410 100,00% 122 628 428 100,00%