Osake ja kurssikehitys

 Joulukuun 2016 lopussa Tecnotree-konsernin oma pääoma oli 10,7 milj. EUR (17,8) ja osakepääoma 1,3 milj. EUR (1,3). Osakkeiden määrä oli 122 628 428. Yhtiön hallussa ei ole omia osakkeita. Oma pääoma osaketta kohden oli 0,09 euroa (0,14).

Tecnotreen osakkeita vaihdettiin 1.1.–31.12.2016 Helsingin Pörssissä yhteensä 29 741 652 kappaletta (3 491 481 euroa), eli 24,25 % osakkeiden kokonaismäärästä.

Tilikauden aikana osakkeen ylin hinta oli 0,17 euroa ja alin 0,09 euroa. Keskikurssi oli 0,11 euroa ja osakkeen päätöskurssi 31.12.2016 oli 0,10 euroa. Osakekannan markkina-arvo oli tilikauden päättyessä 12,2 milj. EUR.