Maantieteelliset alueet

Konserni toimii seuraavilla maantieteellisillä alueilla: Eurooppa & Amerikka (Eurooppa ja Pohjois-, Väli- ja Etelä-Amerikka) ja MEA & APAC (Lähi-itä ja Afrikka, Aasia ja Tyynenmeren alue).

Eurooppa & Amerikka

Markkina-alueen liiketoiminta jatkui haasteellisena vuonna 2016. Alueen liikevaihto laski 28,7 % edellisestä vuodesta ja oli 25,0 milj. EUR (35,0).

Liikevaihto laski ensisijaisesti vanhojen ratkaisutoimitusten laajennus- ja päivitysmyynnissä. Palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 16,9 milj. EUR (17,4) ja laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 %. Uusien tilausten määrä laski ja oli 27,3 milj. EUR (34,8). Alueen tilauskanta kasvoi edellisvuoteen verrattuna ja oli 7,4 milj. EUR (7,0).

Tecnotree sopi tilikauden aikana järjestelystä liittyen huhtikuussa 2012 julkistetun 24 milj. USD yhtenäisen veloitusjärjestelmän toimitukseen, jossa asiakas maksaa yhtiölle 6,0 milj. EUR saatavista. Yhtiö teki jäljelle jääneisiin saataviin liittyvän noin 9,0 milj. EUR alaskirjauksen

MEA & APAC

Tecnotree sai uusi tilauksia yhteensä 31,7 milj. EUR arvosta kasvaen verrattuna edelliseen vuoteen (29,1).

Markkina-alueen liikevaihto laski 15,2 % vuoden takaisesta ja oli 35,1 milj. EUR (41,4). Tilikauden myynti koostui nykyisille asiakkaille toteutettujen ratkaisujen laajennuksista ja päivityksistä, vuotuisten ylläpitosopimusten uusimisesta sekä uusien kauppojen osatoteutuksista. Vuoden 2016 lopun tilauskanta oli 17,4 milj. EUR (19,8).

Tilikauden aikana Tecnotree sopi kaupoista kahden merkittävän uuden asiakkaan kanssa. Sopimusten kokonaisarvo oli 10,5 milj. EUR. Nämä yhtiön uudet asiakkuudet yhdessä muiden pitkäkestoisten asiakassuhteiden kanssa tarjoavat vahvan perustan vakaalle liiketoiminnalle alueella.