Liikevaihto ja myynti

Tecnotreen tilikauden liikevaihto oli 60,1 milj. EUR (76,5) ollen 21,4 % alhaisempi edellisvuoteen verrattuna. Myynti laski tavara- ja palvelutoimituksien osalta 10,2 milj. euroa, valmiusasteen mukaisesti tuloutetun myynnin osalta 3,8 milj. euroa ja ylläpitopalvelutoimitusten osalta 2,2 milj. euroa. Tilikauden liikevaihtoon sisältyivät kirjatut 0,4 milj. euron suuruiset positiiviset kurssierot, jotka johtuivat lähinnä dollarin vaihtelusta euroon nähden. Euroopan ja Amerikan alueen liikevaihto laski 10,1 milj. EUR ja Afrikan ja Lähi-idän sekä Aasian ja Tyynenmeren alueiden liikevaihto laski 6,3 milj. EUR.

Liikevaihtoa ja myyntiä on selvitetty myös jäljempänä kohdassa ”Maantieteelliset alueet”.

LIIKEVAIHDON ERITTELY 2016 2015 2016 2015
Me Me % %
Tuotot valmistusasteen mukaisesti tuloutetuista projekteista (IAS 11) 19,7 23,5 32,7 30,7
Tuotot ylläpitopalvelutoimituksista (IAS 18) 28,9 31,1 48,2 40,7
Tuotot tavara- ja palvelutoimituksista (IAS 18) 11,1 19,4 18,4 25,4
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot 0,4 2,4 0,7 3,1
YHTEENSÄ 60,1 76,5 100,0 100,0


LIIKEVAIHTO MARKKINA-ALUEITTAIN 2016 2015 2016 2015
Me Me % %
Eurooppa & Amerikka 25,0 35,0 41,6 45,8
MEA & APAC 35,1 41,4 58,4 54,2
YHTEENSÄ 60,1 76,5 100,0 100,0


KONSERNIN TILAUSKANTA 2016 2015 2016 2015
Me Me % %
Eurooppa & Amerikka 7,5 7,0 30,1 26,2
MEA & APAC 17,4 19,8 69,9 73,8
YHTEENSÄ 24,9 26,8 100,0 100,0