Johto, tilintarkastajat sekä hallinto- ja ohjausjärjestelmä

Tecnotreen hallitus koostui vuonna 2016 seuraavista henkilöistä:

Harri Koponen, puheenjohtaja
Pentti Heikkinen, varapuheenjohtaja
Christer Sumelius
Matti Jaakkola
Pirjo Pakkanen alkaen 9.5.2016

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Ilkka Raiskinen 17.4.2016 asti ja Padma Ravichander 18.4.2016 alkaen.

Vuonna 2016 konsernin johtoryhmän muodostivat Padma Ravichander (toimitusjohtaja), Kirsti Parvi (talousjohtaja), Indrajit Chaundri (tuotehallintajohtaja), Mike Keegan (myyntijohtaja Latinalainen Amerikka), Udayan Kelkar (myyntijohtaja Eurooppa, MEA ja APAC), Sanjay Ketkar (tuotekehitysjohtaja) ja Reija Virrankoski (henkilöstöjohtaja).

Tecnotree Oyj:n tilintarkastajana on toiminut KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Toni Aaltonen.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2016.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee vuosittain hallituksen 3-8 jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallitus nimittää toimitusjohtajan.