7. Rahoitustuotot ja -kulut

1 000 € 2016 2015Rahoitustuotot
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 678 2 565
Korkotuotot saman konsernin yrityksiltä
1
Rahoitustuotot saman konsernin yrityksiltä
2 024
Rahoitustuotot muilta 160 76
Muut rahoitustuotot konserniyrityksissä 36 211
Muut rahoitustuotot muissa yrityksissä 6 636
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä 43 686 4 666Rahoituskulut
Tytäryhtiöosakkeiden arvonalennus -28 088
Korkokulut saman konsernin yrityksille -70 -28
Korkokulut muille 444 -1 783
Rahoituskulut muille -352 -1 754
Rahoituskulut saman konsernin yrityksille -400
Korko- ja rahoituskulut yhteensä -28 466 -3 565Rahoitustuotot ja kulut yhteensä 15 219 1 102Muihin rahoitustuottoihin ja -kuluihin sisältyy:
Valuuttakurssivoittoja 101 2 095
Valuuttakurssitappioita -689 -260
Valuttakurssivoitot ja -tappiot yhteensä -587 1 835

Muut rahoitustuotot konserniyrityksissä ja muissa yrityksissä liittyvät velkasaneeraus ohjelman mukaisiin alaskirjauksiin.