4. Henkilöstökulut

1 000 €

2016 2015

Palkat ja palkkiot

-11 396 -10 753
Eläkekulut

-1 268 -1 368
Muut henkilösivukulut

-1 431 -1 207
Henkilöstökulut yhteensä

-14 094 -13 327


Henkilöstö keskimäärin tilikaudella

2016 2015

Johto ja hallinto

27 32
Muu henkilökunta

80 101
Henkilöstö keskimäärin yhteensä

107 133


Johdon palkat, palkkiot, luontoisedut ja eläkkeet1 000 € Palkat, palkkiot luontoisedut 2016 Laki-
sääteiset eläkekulut 2016
Palkat,
palkkiot
luontoisedut 2015
Laki-
sääteiset eläkekulut 2015

Padma Ravichander, toimitusjohtaja 18.4.2016 alkaen -479


Ilkka Raiskinen, toimitusjohtaja 17.4.2016 asti -428 -12 -324 -60

Hallituksen jäsenet:
Harri Koponen, hallituksen puheenjohtaja -57 -10 -67 -15
Pentti Heikkinen, varapuheenjohtaja -36 -7 -39 -9
Johan Hammarén, hallituksen jäsen 5.3.2015 asti

-15 -3
Matti Jaakola, hallituksen jäsen 14.4.2015 alkaen -30 -6 -15 -4
Tuija Soanjärvi, hallituksen jäsen 14.4.2015 asti

-18 -3
Christer Sumelius -30
-32 -7
Pirjo Pakkanen, 9.5.2016 alkaen -13 -3

Yhteensä -1 072 -37 -509 -101

Hallituksen jäsenten palkkioista on 0 prosenttia (23 %) maksettu Tecnotree Oyj:n osakkeilla.


Hallituksen eläke-edut määräytyvät työntekijän eläkelain (TyEl:n) mukaan. Hallituksen jäsenillä ei ole lisäeläkejärjestelyjä.


Toimitusjohtajalla on toimitusjohtajasopimus, joka on tehty Suomen lakien mukaisesti. Toimitusjohtaja on itse velvollinen huolehtimaan veroistaan ja muista pakolllisista maksuista.