2. Liiketoiminnan muut tuotot

1 000 € 2016 2015Vuokratuotot 79 79
Liiketoiminnan muut tuotot 199
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä 278 79