1. Liikevaihto

1 000 € 2016 2015Liikevaihdon jakauma markkina-alueittain
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka 31 875 34 980
Aasia ja Tyynenmeren alue 962 1 366
Amerikka 14 140 26 131
Liikevaihto yhteensä 46 977 62 477Liikevaihdon jakauma tulolajeittain
Tuotot valmistusasteen mukaisesti tuloutetuista projekteista 6 470 15 616
Ylläpitopalvelutoimitukset 16 694 20 769
Tavara- ja palvelutoimitukset, ulkoinen myynti 9 250 16 393
Valuuttakurssivoitot ja -tappiot liittyen ulkoiseen myyntiin 610 3 111
Tavara- ja palvelutoimitukset, konsernin sisäinen myynti 13 953 6 588
Liikevaihto yhteensä 46 977 62 477Tilauskanta liittyen osatuloutusprojekteihin 4 961 10 357
Tilauskanta liittyen tavara- ja palvelutoimitussopimuksiin 7 417 7 842
Tilauskanta yhteensä 12 378 18 199Keskeneräiset osatuloutusprojektit:
Keskeneräisten osatuloutusprojektien kumulatiivinen tuloutus 8 157 30 417
Keskeneräisten osatuloutusprojektien kumulatiivinen laskutus 6 806 14 619
Pitkäaikaishankkeisiin liittyvät keskeneräiset työt 1 351 15 798Keskeneräisten osatuloutusprojektien kertyneet toteutuneet menot 432 7 307Tilinpäätöshetkellä yhtiöllä ei ole asiakkaan pidättämiä myyntisaamisia. Yhtiö ei ole saanut ennakoita liittyen keskeneräisiin osatuloutusprojekteihin.