9. Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat hyödykkeet 2016


1 000 €
Aineettomat
oikeudet
Muut pitkävaikutteiset menot Yhteensä
Hankintameno 1.1. 6 146 275 6 422
Lisäykset


Hankintameno 31.12. 6 146 275 6 422Kertyneet poistot 1.1. -5 829 -275 -6 104
Tilikauden poisto -46
-46
Kertyneet poistot 31.12. -5 875 -275 -6 150
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 271
271
Aineettomat hyödykkeet 2015

1 000 €
Aineettomat
oikeudet
Muut
pitkävaikutteiset
menot
Yhteensä
Hankintameno 1.1. 6 068 275 6 344
Lisäykset 78
78
Hankintameno 31.12. 6 146 275 6 422Kertyneet poistot 1.1. -5 772 -275 -6 048
Tilikauden poisto -56
-56
Kertyneet poistot 31.12. -5 829 -275 -6 104
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 318
318