17. Pakolliset varaukset

1 000 € 2016 2015Muut pakolliset varaukset 495
Pakolliset varaukset yhteensä 495Vuoden 2016 pakolliset varaukset sisälsivät 495 tuhannen euron varauksen johtuen henkilöstövähennyksistä Suomessa.