14. Lyhytaikaiset saamiset

1 000 € 2016 2015Osatuloutusprojekteihin liittyvät myyntisaamiset 2 666 4 146
Muut myyntisaamiset 5 039 6 816
Myyntisaamiset yhteensä 7 705 10 963Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset, keskeneräiset työt 1 351 15 798
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset, valmistuneet työt 8 356 2 736
Muut toimitussopimuksiin perustuvat siirtosaamiset 574 2 008
Osatuloutusprojekteihin liittyvät siirtosaamiset yhteensä 10 282 20 542Lyhytaikaiset siirtosaamiset 755 1 462
Lyhytaikaiset muut saamiset 932 713
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 19 673 33 680Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä:
Konsernimyyntisaamiset 9 746 6 506
Muut konsernisiirtosaamiset 3 027 3 443
Yhteensä 12 773 9 948Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 32 446 43 628


Siirtosaamisten olennaiset erät
Arvonlisäverosaamiset 41 261
Ennakkomaksut toimittajille 134 425
Muut siirtosaamiset 579 775
Yhteensä 755 1 462Myyntisaamisista 0 tuhatta euroa (0) ja osatuloutusprojekteihin liittyvistä siirtosaamisista 5 982 tuhatta euroa (14 979) liittyvät sellaisiin pitkäaikaisiin projekteihin, joiden kokonaistulot on pantattu käyttöpääomarahoituksen vakuutena.