13. Pitkäaikaiset saamiset

1 000 € 2016 2015Vuokratakuut 30 49
Pantatut rahavarat 288 288
Pitkäaikaiset saamiset yhteensä 318 338