11. Sijoitukset

Sijoitukset 20161 000 €
Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Yhteensä
Hankintameno 1.1. 36 939 299 37 239
Vähennykset -28 092
-28 092
Siirrot erien välillä -22
-22
Hankintameno 31.12. 8 825 299 9 124
Kirjanpitoarvo 31.12.2016 8 825 299 9 124
Sijoitukset 20151 000 €
Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Yhteensä
Hankintameno 1.1. 36 894 299 37 194
Lisäykset 45
45
Hankintameno 31.12. 36 939 299 37 239
Kirjanpitoarvo 31.12.2015 36 939 299 37 239
Emoyhtiön omistamat tytäryritysosakkeet

Kotipaikka Emoyhtiön
omistusosuus -%
Kirjanpitoarvo
1 000 €
Tecnotree Ltd. County Clare, Irlanti 100 124
Tecnotree Spain SL Madrid, Espanja 100 31
Tecnotree Sistemas de Telecommunicacao Ltda Sao Paulo, Brasilia 100 902
Tecnotree (M) Sdn Bhd Kuala Lumpur, Malesia 100 42
Tecnotree Services Oy Espoo, Suomi 100 8
Tecnotree Argentina SRL Cordoba, Argentiina 100 257
Lifetree Cyberworks Pvt. Ltd Bangalore, Intia 100 1 189
Tecnotree Convergence Ltd Bangalore, Intia 46 6 229
Tecnotree Convergence (Middle East) FZ-LLC Dubai, Yhdistyneet
Arabiemiirikunnat
100 20
Tecnotree Nigeria Limited Lagos, Nigeria 100 23
Yhteensä 8 825