10. Aineelliset hyödykkeet

Aineelliset hyödykkeet 2016




1 000 €
Maa-alueet *) Rakennukset Koneet ja
kalusto
Yhteensä





Hankintameno 1.1. 739 6 045 5 299 12 083
Lisäykset

117 117
Hankintameno 31.12. 739 6 045 5 416 12 200





Kertyneet poistot 1.1.
-5 272 -4 990 -10 261
Tilikauden poisto
-220 -144 -365
Kertyneet poistot 31.12.
-5 492 -5 134 -10 626





Kirjanpitoarvo 31.12.2016 739 553 282 1 574










Aineelliset hyödykkeet 2015




1 000 €
Maa-alueet Rakennukset Koneet ja
kalusto
Yhteensä





Hankintameno 1.1. 739 6 045 5 212 11 996
Lisäykset

87 87
Hankintameno 31.12. 739 6 045 5 299 12 083





Kertyneet poistot 1.1.
-5 051 -4 793 -9 844
Tilikauden poisto
-220 -197 -417
Kertyneet poistot 31.12.
-5 272 -4 990 -10 261





Kirjanpitoarvo 31.12.2015 739 774 310 1 822





*) Saneerausohjelman mukaisesti yhtiö on sitoutunut myymään toimitiloinaan käyttämänsä kiinteistön 31.12.2019 mennessä ja kauppahinta suoritetaan vakuudenhaltija Nordea Pankki Suomi Oyj:lle. Yhtiöllä on oikeus olla myymättä kohdetta määrätyssä ajassa ainoastaan valvojan ja vakuudenhaltijan suostumuksella.