Toimitusjohtajan katsaus

Vuosi 2016 oli Tecnotreelle muutosten ja uudistusten aikaa

Uusi johtotiimi vei meitä huomattavasti eteenpäin kokonaisvaltaiseksi tuotetoimittajaksi, ja toimintojemme määrätietoinen vakauttaminen eri puolilla maailma auttoi meitä pienentämään liiketoimintamme kokonaiskustannuksia. Näiden toimien lisäksi saimme vuoden kuluessa aktiivisella markkinoinnilla uusia asiakkaita ja pystyimme uudistamaan jo olemassa olevia asiakassuhteitamme Latinalaisessa Amerikassa sekä Lähi-idässä ja Afrikassa. Lisäksi velkasaneerausohjelmamme hyväksyttiin, ja pääsimme sopimukseen pitkään kertyneistä saatavista Latinalaisessa Amerikassa. Saatoimme loppuun myös useita pitkään jatkuneita asiakasprojekteja, ja saimme solmituksi tärkeitä uusia sopimuksia uuden avoimeen lähdekoodiin perustuvan BSS-tarjontamme osalta. Nämä saavutukset vahvistivat käsitystä siitä, että tuotestrategiamme ja suunnitelmamme ovat oikeansuuntaisia. Vakautimme ja harmonisoimme myös BSS-tuotteidemme tarjontaa, jotta tuotteemme vastaavat entistä paremmin visiotamme digitaalisesta markkinapaikasta.

Yrityksen kassatilanne ja maksuvalmius olivat kuitenkin edelleen erittäin vaikeat. Yritys teki vuoden 2016 aikana tämän tilanteen parantamiseksi monia toimenpiteitä, joihin kuului muun muassa kertaluonteinen kulusäästöohjelma, asiakassaatavien määrätietoinen periminen sekä ulkoisen rahoituksen ja investointien etsiminen. Taloudellinen tilanne on tästä huolimatta edelleen kriittinen.

 

Toimitusjohtajan selonteko kertaluonteisista eristä:


IFRS Kerta-luonteiset erät
Toimitusjohtajan näkemys kertaluonteisista kuluista Oikaistu tulos
KONSERNIN TULOSLASKELMA MEUR 2016 2016
2016 2015
Liikevaihto 60,1

60,1 76,4
Liiketoiminnan muut tuotot ja kulut -70,2 13,2 ¹ -57,0 -64,4
LIIKETULOS -10,1 13,2
3,1 12,0
Rahoituserät 3,8 -5,5 ² -1,7 -11,4
Tilikauden tulos -6,3 7,7
1,4 0,6


¹ Alaskirjaukset edellisten vuosien toimituksista Latinalaiseen Amerikkaan (9,2) ja edellisen vuoden saatavasta (1,7) sekä säästöohjelmaan liittyvä kertaluontoinen kulu (2,3).

² Maksuohjelman vahvistamisen myötä velkojen leikkauksesta syntynyt positiivinen tulosvaikutus (6,6) ja korkovarauksen purkamisesta kirjautunut tulo (2,7), verot (-3,8).

 

Lisäys alkuperäiseen vuosikertomukseen, julkistettu 28.4.2017.
Uskon, että edellä oleva taulukko auttaa tarkastelemaan suorituskykyämme vuonna 2016. Taulukko ei sisällä vuotta 2016 aikaisempien tapahtumien vaikutuksia eikä kertaluonteisia 5 miljoonan euron kustannussäästöohjelmaan liittyviä kuluja:

Vuonna 2016 liikevaihtomme Latinalaisessa Amerikassa oli alempi kuin edellisenä vuonna ja osa Lähi-idän ja Afrikan alueen liikevaihdosta siirtyi vuodelle 2017 johtuen asiakasprojektien toimituksista ja valmistusasteesta. Liikevaihtomme tilikaudella oli 60,1 milj. EUR (76,4).

Osana tuloksellisesta kasvua ja jatkuvaa kustannusten optimointia kerroimme elokuussa 2016 aloittavamme kustannussäästöohjelman. Tavoitteenamme on vähentää vuositasolla henkilöstökuluja 5 milj. EUR, joka vastaa 100 henkilötyövuotta. Suunnitelmamme on vähentää henkilöstöä maailmanlaajuisesti Suomessa, Intiassa, Brasiliassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella ja muissa toimipisteissä. Tecnotreen henkilöstö väheni näiden toimenpiteiden seurauksena 116 henkilöllä maailmanlaajuisesti. Vuoden 2016 lopussa kustannussäästöohjelmasta saadut tuotot olivat 2,3 milj. EUR.

Ilman latinalaisamerikkalaisesta asiakkaastamme johtuvia poikkeuksellisia kertaluonteisia kuluja ja alaskirjauksia, tulos ennen veroja ja muita kuluja oli 3,1 milj. EUR (12,0). Espoon käräjäoikeudessa hyväksytyn yrityssaneerausohjelman myötä oikaistu nettotuloksemme oli 1,4 milj. EUR positiivinen (0,6).

Maksuohjelman vahvistamisen myötä kirjasimme tulokseen kertaluonteisen positiivisen 6,6 miljoonan euron suuruisen erän velkajärjestelyn tuloksena. Lisäksi poistimme korkokulujen varauksia yhteensä 2,7 miljoonalla eurolla.

Toimintamme vuonna 2016

Uusi avoimeen lähdekoodiin perustuva BSS-tuotetarjontamme sai vuonna 2016 ennätyksellisen määrän uusia asiakkaita:

• Suomalainen mobiilioperaattori Ukkoverkot valitsi pilvipalveluilleen BSS Express -järjestelmän, joka toimitettiin SaaS-mallin mukaisesti. Teimme myös sopimuksen Convergent Billing Platform -ratkaisun toimittamisesta länsiafrikkalaiselle operaattorille, jolla on 60 miljoonaa asiakasta.
• Eteläaasialainen Nepal Telecom valitsi AgilityTM Mediation ja Interconnect -yhdysliikennejärjestelmän korvaamaan operaattorin olemassa olevat järjestelmät. Sopimuksen arvo oli 3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Airtel Groupiin kuuluva EMTEL Mauritius valitsi ratkaisumme, joka laajentaa operaattorin tavoitettavuus- ja sisällönhallinta-alustoja.
• Kaakkoisafrikkalainen operaattori valitsi BSS-järjestelmämme GSM-, FXL-, ISP- ja IPTV -palveluidensa toteuttamiseen. Sopimuksen arvo on 8 milj. USD ja arvioimme toimitusten päättyvän kyseiselle operaattorille vuoden 2017 aikana.

Sovimme vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä latinalaisamerikkalaisen asiakkaamme kanssa järjestelystä, jossa asiakas maksaa meille 6 milj. EUR ja teimme jäljelle jääneisiin saataviin liittyneen vuoden 2016 viimeiselle neljännekselle raportoidun noin 9 miljoonan euron alaskirjauksen.

Konsernin liiketoiminnan kulut pienenivät 50,9 miljoonaan euroon (53,2) (erotus 2,3). Optimoimme ja yhdenmukaistimme toimintojamme Latinalaisessa Amerikassa, Euroopassa, Lähi-idän ja Afrikan alueella sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella. Selkeytimme merkittävästi myös tuotevalikoimaamme vuoden 2016 aikana varmistaaksemme, että meillä on tarkoituksenmukaiset tuotteet, jotka täydentävät BSS-ratkaisuja. Samalla pystyimme merkittävästi lyhentämään tuotteidemme tuloaikaa markkinoille.

Riskitekijöihin kuuluvat edelleenkin toiminnot maissa, joissa on suuria ulkomaan valuuttaan liittyviä rajoituksia, jotka vaikuttavat kassavirtaamme ja maissa, joissa lähdeverotus vaihtelee ja on korkea.


 

Vuoden 2017 näkymät

Olemme sitoutuneet jatkamaan sisäisen muutoksen matkaamme vuoden 2017 aikana. Yksinkertaistamamme tuotevalikoimaamme ja valloittamme markkinoita kehittämällä toimintaamme, laatuamme, joustavuuttamme sekä liiketoimintamallejamme.

Kriittisestä taloustilanteesta johtuen Tecnotree suunnittelee pienentävänsä käyttökustannuksiaan vuoden 2017 aikana vielä 5 miljoonalla eurolla. Pyrimme tähän tavoitteeseen vähentämällä kiinteistöjen vuokrausta, matkustus- ja majoituskuluja ja ulkoistettujen palveluiden käyttöä sekä yhdistämällä liiketoimintoja että säästämällä edelleen henkilöstökuluissa.

Ryhdymme toimenpiteisiin kehittääksemme rakenteitamme ja prosessejamme, jolloin voimme edelleen pienentää valuuttakurssiriskejä ja lähdeveroja.

Kiinnitämme entistä enemmän huomiota saatavien oikea-aikaiseen perimiseen kehittämällä edelleen toimitustemme laatua ja oikea-aikaisuutta.

Vuonna 2017 ja tulevaisuudessa vahvistamme luonnettamme tuotetoimittajana. Yhdistämme BSS-alustallamme vankan kokemuksemme telekommunikaatiosta hyvän asiakaskokemuksen luomiseen tarjoamalla tunnusomaista suomalaista designia ja huippulaatua. Pilvipalvelun mahdollistama, yhteensopiviin tuotteisiin perustuva mikropalvelu auttaa meitä luomaan digitaalisen markkinapaikan omille tuotteillemme sekä toimivan ympäristön kumppaniemme tuotteille ja palveluille. Tämä tuo todellista liiketoiminnallista arvoa asiakkaillemme.

 Padma Ravichander, toimitusjohtaja

 

Padma Ravichander

Määrätietoisesti konsolidoimme ja alensimme operatiivisia kuluja.