Avainluvut

VUOSI 2016

• Tilikauden liikevaihto oli 60,1 miljoonaa euroa (76,5).
• Oikaistu liiketulos oli 1,2 miljoonaa euroa (12,0) ja liiketulos oli -10,1 miljoonaa euroa (11,7).
• Oikaistu tilikauden tulos oli -4,2 miljoonaa euroa (0,6) ja tilikauden tulos -6,3 miljoonaa euroa (0,2).
• Tilikauden rahavirta investointien jälkeen oli -0,9 miljoonaa euroa (6,3) ja rahavarat olivat 3,5 miljoonaa euroa (6,4). Yhtiön rahatilanne jatkui kireänä.
• Osakekohtainen tulos oli -0,05 euroa (0,00).


2016 2015 2014 2013 2012


Liikevaihto, M€ 60,1 76,5 74,0 73,9 73,4
Liikevaihto, muutos % -21,4 3,4 0,1 0,7 17,9
Oikaistu liiketulos, M€ ¹ 1,2 12,0 3,7 3,3 -4,9
Liiketulos, M€ -10,1 11,7 3,3 1,6 -12,4
% liikevaihdosta -16,8 15,2 4,4 2,2 -16,9
Tulos ennen veroja, M€ -5,6 7,8 -2,4 4,1 -13,7
Oikaistu tilikauden tulos, M€ ² -4,2 0,6 -8,9 -0,8 -9,5
Tilikauden tulos, M€ -6,3 0,2 -9,3 -2,5 -17,0
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, € -0,05 0,00 -0,08 -0,02 -0,16
Tilauskanta, M€ 24,9 26,8 38,9 45,0 54,2
Rahavirta investointien jälkeen, M€ -0,9 6,3 -1,8 -4,6 1,3
Rahavarojen muutos, M€ -3,0 4,2 -4,2 -3,8 4,8
Rahavarat, M€ 3,5 6,4 2,5 6,6 11,3
Omavaraisuusaste % 17,9 23,9 22,5 30,3 40,2
Nettovelkaantumisaste % 195,6 145,2 172,7 113,4 50,0
Henkilöstö tilikauden lopussa 818 934 993 1 059 1 116


¹ Oikaistu liiketulos = liiketulos ilman kertaluonteisia kuluja

² Oikaistu tilikauden tulos = tilikauden tulos ilman kertaluonteisia kuluja ja rahoituskuluihin sisältyviä velkasaneerauksen tuottoja.

Vertailukausien luvut on oikaistu vastaaviksi.Viitaten Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) julkaisemiin vaihtoehtoisten taloudellisten tunnuslukujen raportointia koskevien uusiin ohjeisiin, Tecnotree käyttää vaihtoehtoisina tunnuslukuina ”oikaistua liiketulosta” sekä ”oikaistua kauden tulosta”. Nämä tunnusluvut ovat kuvattu ylläolevan taulukon alaviitteissä ja Tuloskehitys-osion taulukossa Tuloslaskelman avainluvut.